how to build a website for free
kontener

Organ odpowiedzialny za ochronę danych/przetwarzanie danych:

Dipl.-Ing. Tim Hühnerfürst

Friedrichstraße 95

10117 Berlin

E-Mail: info@kupic-kontener-morski.pl


Gromadzenie i przechowywanie danych dostępowych i osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystania podczas odwiedzania strony internetowej:


Podczas wywoływania i uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej, przeglądarka używana na Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tzw. pliku dziennika. Następujące informacje są gromadzone bez Państwa ingerencji i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia:

● adres IP komputera żądającego,

● datę i godzinę dostępu,

● ilość przesłanych danych,

● komunikat o pomyślnym pobraniu danych,

● nazwa i adres URL udostępnionego pliku,

● strona internetowa, z której nastąpił dostęp (Refferer URL),

● dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i ewentualnie systemu operacyjnego Państwa komputera, jak również nazwa dostawcy dostępu.


Wyżej wymienione dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:

● Zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia ze stroną internetową,

● Zapewnienia komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,

● Oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu,

● optymalizacja oferty internetowej,

● w innych celach administracyjnych.


Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych. Bez tych danych nie byłoby technicznie możliwe w części dostarczenie i wyświetlenie zawartości strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia danych dziennika, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie bezprawnego użycia na podstawie konkretnych przesłanek. Podstawą tego jest również art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.


Gromadzenie i przechowywanie danych dostępowych i osobowych, a także rodzaj i cel ich wykorzystania podczas kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej:


W przypadku pytań wszelkiego rodzaju oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego na stronie internetowej. W tym celu konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje (np. nazwisko, adres, numer telefonu itp.) można podać dobrowolnie. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody. Dane osobowe zgromadzone przez nas w celu nawiązania kontaktu z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną usunięte po rozpatrzeniu Państwa zapytania i o ile nie będą potrzebne do dalszej korespondencji (np. pytań uzupełniających) z Państwem.Ujawnianie danych:


Nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

● wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO,

● ujawnienie jest konieczne do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 (1) zd. 1 lit. f DSGVO i nie ma podstaw do przypuszczenia, że mają Państwo nadrzędny interes zasługujący na ochronę w zakresie nieujawniania Państwa danych,

● w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. c DSGVO,

● jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do przetwarzania stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. b DSGVO.


Pliki cookies:

Na naszej stronie używamy plików cookies. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub podobnym) podczas odwiedzania naszej strony. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym i nie zawierają żadnych wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Twojej tożsamości. Stosowanie plików cookie służy z jednej strony do tego, aby korzystanie z naszej oferty było dla Państwa przyjemniejsze. Stosujemy tzw. sesyjne pliki cookie, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu przez Państwa naszej strony. Ponadto w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika stosujemy również tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez pewien określony czas. Jeśli ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie rozpoznawane jest, że byli już Państwo na naszej stronie oraz jakie wpisy i ustawienia Państwo wprowadzili, aby nie musieli Państwo wprowadzać ich ponownie. Ponadto używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa (narzędzie analityczne). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik był już na naszej stronie internetowej, gdy odwiedza ją ponownie. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do wyżej wymienionych celów w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Można jednak skonfigurować przeglądarkę tak, aby żadne pliki cookie nie były zapisywane na komputerze lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiało się powiadomienie. Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak oznaczać, że nie będą mogli Państwo korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Niektóre z funkcji oferowanych na naszej stronie internetowej korzystają z usług podmiotów trzecich, np. gdy odwiedzają Państwo stronę, na której osadzone są filmy z YouTube lub znajdują się linki do YouTube. Te filmy lub linki (jak również inne treści osób trzecich) mogą zawierać pliki cookie osób trzecich. Zaleca się przeczytanie oświadczeń o ochronie prywatności tych zewnętrznych stron internetowych i dowiedzenie się, w jaki sposób wykorzystują one pliki cookie.


Narzędzie analityczne:

W celu projektowania zorientowanego na zapotrzebowanie i ciągłej optymalizacji naszej strony internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego naszego dostawcy. Służy ono do analizy i statystycznej oceny danych dostępu do naszej strony internetowej. W tym celu stosowane są pliki cookie (patrz wyżej). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, takie jak:

● Typ przeglądarki i wersja przeglądarki,

● Żądana strona internetowa lub plik,

● Referrer (poprzednio odwiedzana strona internetowa),

● Używany system operacyjny,

● Data i godzina żądania serwera,

● Marka i typ używanego urządzenia końcowego,

● Adres IP w formie zanonimizowanej (wykorzystywany jedynie do określenia lokalizacji dostępu),

są przekazywane na serwer naszego dostawcy na terenie UE i tam przechowywane, a po upływie określonego czasu automatycznie usuwane.


Prawa osoby, której dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

● zgodnie z art. 15 DSGVO, żądania informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych, w szczególności o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane, jak również o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w stosownych przypadkach znaczących informacji o jego szczegółach,

● zgodnie z art. 16 DSGVO, żądania natychmiastowego sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas,

zgodnie z art. 17 GDPR zażądać usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych,

● na podstawie art. 18 DSGVO zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 DSGVO,

● zgodnie z art. 20 DSGVO, aby otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przekazania innemu administratorowi danych,

● zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO, do odwołania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie, co skutkuje tym, że w przyszłości nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody,

● złożyć skargę do organu nadzorczego (co do zasady mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym Państwa miejsca zamieszkania lub naszej siedziby) zgodnie z art. 77 DSGVO.


Pytania dotyczące ochrony i przetwarzania danych oraz odwołania:

W przypadku wszystkich pytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych, jak również dochodzenia przez Państwa prawa do odwołania, proszę napisać e-mail na adres info@kupic-kontener-morski.pl.


Bezpieczeństwo danych:

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i dostosowywane do rozwoju technologicznego.Aktualność i zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych:

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert, zmienione wymagania prawne lub suwerenne lub wdrożenie nowych technologii, może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zalecamy, aby od czasu do czasu ponownie przeczytać aktualne oświadczenie o ochronie danych.


Prawo do sprzeciwu:

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 4 lit. 1 DSGVO) zgodnie z art. 21 DSGVO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które będzie przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji. Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres  info@kupic-kontener-morski.pl.